สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาคมเรื่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลช่วงวัดโนนงาม บ้านปากห้วย ม.7

เมื่อวันที่19 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาคมเรื่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลช่วงวัดโนนงาม บ้านปากห้วย ม.7 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ณ.ศาลาประชาคมบ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ต.ตาลสุม

[ 19-04-2567 ] Hits:3

จุดสกัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ.2567

วันที่ 11 -17 เมษายน พ.ศ.2567 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง อปพร.เข้าเวร ณ.จุดสกัด อบต.ตาลสุม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ.2567 ณ.จุดสกัดที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตาลสุม

[ 18-04-2567 ] Hits:3

จุดสกัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม ได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ และ อปพร. ณ.จุดสกัด อบต.ตาลสุมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2567 ณ.จุดสกัดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม

[ 11-04-2567 ] Hits:2

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สถานที่แหล่งท่องเที่ยว

สถานที่แหล่งท่องเที่ยว

[ 03-02-2565 ] Hits:112

Error: No articles to display

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม และประชาชนชาวตำบลตาลสุม เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะฯ จากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาวนาราม อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม และประชาชนชาวตำบลตาลสุม นำโดย นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะฯ จากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาวนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

[ 13-03-2567 ] Hits:29

อำเภอตาลสุม ตำบลตาลสุม นำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุมร่วมกับชาวบ้านแก่งกบและประชาชนในพื้นที่่ ขับเคลื่อนพลัง "บวร" ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม มอบหมายให้ นางสาวลัดดา เจริญพงษ์ ปลัดอำเภอตาลสุม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชน และราชการ ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับอำเภอ ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ ณ บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลตาลสุม...

[ 06-03-2567 ] Hits:55

อำเภอตาลสุม ตำบลตาลสุม นำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุมร่วมกับชาวบ้านดอนตะลี และประชาชนในพื้นที่่ ขับเคลื่อนพลัง "บวร" ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม มอบหมายให้ นางสาวลัดดา เจริญพงษ์ ปลัดอำเภอตาลสุม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชน และราชการ ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับอำเภอ ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ ณ บ้านดอนตะลี หมู่ที่ 6 ตำบลตาลสุม...

[ 01-12-2566 ] Hits:41

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม นำโดย นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,พนักงาน,ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,และ ชาวบ้านตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นชาวตำบลตาลสุม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ระหว่าง วันที่ 27...

[ 28-11-2566 ] Hits:19

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ