องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านดอนพันชาดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านดอนพันชาด หมู่ 4 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นบ้านดอนพันชาดตำบลตาลสุม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้าวงรายได้ให้คนในชุมชน ระหว่างวันที่ 17– 18 พ.ค.2566 ณ บ้านดอนพันชาด หมู่ 4 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ