โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกภายในตำบลตาลสุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2566 15:12
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ได้ออกบริการฉีดพ่นเพื่อกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566 บริเวณพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/โรงเรียน/วัด ในเขตตำบลตาลสุม

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ