กิจกรรมสภา

เมื่อวันที่15 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายทองจันทร์ คำแสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระประชุมต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายทองจันทร์ คำแสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระประชุมต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายทองจันทร์ คำแสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระประชุมต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายทองจันทร์ คำแสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระประชุมต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายทองจันทร์ คำแสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระประชุมต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายทองจันทร์ คำแสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระประชุมต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 นายทองจันทร์ คำแสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ได้เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระประชุมต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 นายทองจันทร์ คำแสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ได้เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระประชุมต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ประชุมสมัย สามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 นายทองจันทร์ คำแสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม / นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมทั้งฝ่ายบริหาร,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม หมู่ 1-15 ครบองค์ประชุม ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

      เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายทองจันทร์ คาแสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตาลสุม ได้เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาลสุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตาลสุมหมู่ที่ 1-15 เข้าประชุม ตามระเบียบวาระประชุมต่างๆ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลตาลสุม อาเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลผู้บริหาร , สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ