กองคลัง

นางปวิภา ภักค์เดชานนท์

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 064-1964289, 093-6536353

พนักงานส่วนตำบล

นางสาววิไลรัตน์ พร้อมสุข

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวภัณฑีรา สมเพราะ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวทองสี สีมั่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายพิสิษฐ์ แช่มสา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวหยกแก้ว ไชยสัตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวรุ่งรัตน์ แววโคกสูง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ