หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวศุภรดา ประสพสุข

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 061-987-1654

นายจิรภัทร เจริญปพิชญา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-9996636

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวนิภาลักษณ์ พันธุวัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 091-0122152

นางสาวนิภาลักษณ์ พันธุวัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 091-0122152

นายอุทัย จูมมณี

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 089-2556412

นางสาวอัญชลี เชื้อกรุง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 081-9770573

จ่าสิบโทสิงขร พันธ์สุข

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 085-0266500

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ