สำนักปลัด

นางสาวนิภาลักษณ์ พันธุวัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 091-0122152

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวปรีดาภรณ์ ควรรู้ดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายคเณศศักดิ์ กุลพร

นิติกรปฏิบัติการ

สิบเอกหญิงเอื้อมพร พูลเกษม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวธีราพรรณ ปวะบุตร

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพัชริดา สายศิริ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายชนะ แสนทวีสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นายกิตติศาสตร์ แสนทวีสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางอรชนก ศรีจันทร์

คนงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)

นายบุญธรรม สังข์ทอง

คนสวน (จ้างเหมาบริการ)

นายวิชิต บุดดี

พนักงานสูบน้ำดอนรังกา (จ้างเหมาบริการ)

นายคำตัน สายโสภา

พนักงานสูบน้ำดอนตะลี (จ้างเหมาบริการ)

นายจรูญ คำพุ

พนักงานสูบน้ำปากห้วยอามพาม
(จ้างเหมาบริการ)

นายประจวบ ไขขุนทด

คนขับรถขยะ (จ้างเหมาบริการ)

นายสมนึก ดำสิน

คนงานประจำรถขยะ (จ้างเหมาบริการ)

นายดามลิต หงษ์ทอง

คนงานประจำรถขยะ (จ้างเหมาบริการ)

นายวันเฉลิม อุ่มจันทร์

คนงานประจำรถขยะ (จ้างเหมาบริการ)

นายสมหมาย ลำดับ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จ้างเหมาบริการ)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ