ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันที่ 4 พฤษภาคม วันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม รองนายก อบต. พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยส่วนราชการอื่นๆ ประชาชน ประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัครรักษ์โลก ( อถล. ) ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ณ วัดอัมพวัน (ม่วงโคน-ปากเซ) หมู่ที่ 1 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทุกหมู่เหล่าในอำเภอตาลสุม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 17.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วานพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย ณ หอประชุมอำเภอตาลสุม โดยมี นายวสุรุจ สามารถ เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารสาวนตำบลตาลสุม,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
เมื่อวันที่ 9 -16 พฤษภาคม 2567 นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาลสุม มอบหมายให้ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลตาลสุม ออกบริการฉีดวัคซีน สุนัข แมว ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ.บ้านแก่งกบ ม.9 / บ้านโนนค้อ ม.8/ บ้านดอนพันชาด ม.4/ บ้านปากห้วย ม.7/ บ้านดอนตะลี ม.6/ บ้านทุ่งเจริญ ม. 15ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ออกพื้นที่ บ้านม่วงโคน ม.1 และบ้านแก่งกบ ม.9 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี เพื่อให้บริการนำน้ำสะอาดแจกจ่ายเนื่องจากพื้นที่ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุมจัดอบรมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย) จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายสัตวแพทย์จากปสุสัตว์อำเภอตาลสุมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
ระงับเหตุอัคคีภัย ภายในตำบลเขตรับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 24 -25 เมษายน พ.ศ.2567 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์บรรทุกน้ำสะอาดออกบริการแจกจ่าย ณ. สำนักสงฆ์วัดป่าห้วยไร่ไชยมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลตาลสุม เพื่อใช้อุปโภค-บริโภค สาเหตุเนื่องจากขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค
เมื่อวันที่ 24 -25 เมษายน พ.ศ.2567 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์บรรทุกน้ำสะอาดออกบริการแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงโคน หมู่ที่ 1 ตำบลตาลสุม เพื่อใช้อุปโภค-บริโภค สาเหตุเนื่องจากชุมชนดังกล่าวขาดแคลนน้ำซึ่งทำให้เกิดความเดือนร้อนจำนวนหลายครัวเรือน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานขับรถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม เข้าร่วมการอบรมซักซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2567 ตามโครงการอบรมแผนซักซ้อมอัคคีภัย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานอำเภอตาลสุม ในการควบคุมและป้องกันอัคคีภัย โดยโรงพยาบาลตาลสุมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลตาลสุม โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่วงด้วย
เมื่อวันที่19 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาคมเรื่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลช่วงวัดโนนงาม บ้านปากห้วย ม.7 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ณ.ศาลาประชาคมบ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ต.ตาลสุม
วันที่ 11 -17 เมษายน พ.ศ.2567 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง อปพร.เข้าเวร ณ.จุดสกัด อบต.ตาลสุม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ.2567 ณ.จุดสกัดที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตาลสุม
เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ