สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองจันทร์ คำแสง

ประธานสภา
มือถือ 087-6466982

นายพิทักษ์ สังข์ทอง

รองประธานสภา
มือถือ 094-5359448

นางเบญจวรรณ สาลีเกิด

เลขานุการสภา
มือถือ 086-8777601

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายณรงค์ แสนทวีสุข

ส.อบต. ม.1
มือถือ 087-6462816

นายทวี คณะศรี

ส.อบต. ม.2
มือถือ 087-6466982

นายสุชาติ ผิวทน

ส.อบต. ม.3
มือถือ 095-8025977

นางเบญจวรรณ สาลีเกิด

ส.อบต. ม.4
มือถือ 086-8777601

นายสุนา แก้วหิน

ส.อบต. ม.5
มือถือ 095-0919116

นายพิทักษ์ สังข์ทอง

ส.อบต. ม.6
มือถือ 094-5359448

นายชิราวุฒิ บุตรงาม

ส.อบต. ม.7
มือถือ 097-9521324

นายดิเรก สุวะรัตน์

ส.อบต. ม.8
มือถือ 094-3916719

นายที มุ่งสิน

ส.อบต. ม.9
มือถือ 099-2107853

นายชนะ สาระบัว

ส.อบต. ม.10
มือถือ 095-6139498

นางสุพรรณี ห่องคำ

ส.อบต. ม.11
มือถือ 061-9816200

นายทองจันทร์ คำแสง

ส.อบต. ม.12
มือถือ 087-6466982

นายกมล แสนทวีสุข

ส.อบต. ม.13
มือถือ 061-5382155

นายพงษศิริ สายโสภา

ส.อบต. ม.14
มือถือ 080-0935104

นายสมัคร บุญช่วย

ส.อบต. ม.15
มือถือ 061-9861293

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ