อบรมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย)จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันพุธ, 01 พฤษภาคม 2567 11:35
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุมจัดอบรมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย) จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายสัตวแพทย์จากปสุสัตว์อำเภอตาลสุมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ