ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านดอนพันชาดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านดอนพันชาด หมู่ 4 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นบ้านดอนพันชาดตำบลตาลสุม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้าวงรายได้ให้คนในชุมชน ระหว่างวันที่ 17– 18 พ.ค.2566 ณ บ้านดอนพันชาด หมู่ 4 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอตาลสุม ตำบลตาลสุม นำโดยท่านนายอำเภอตาลสุม ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ขับเคลื่อนพลัง "บวร" ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชน และราชการ ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับอำเภอ ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ ณ บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,พนักงาน,ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ในกิจกรรมครั้งนี้

อำเภอตาลสุม ตำบลตาลสุม นำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุมร่วมกับเทศบาลตำบลตาลสุม ขับเคลื่อนพลัง "บวร" ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม มอบหมายให้ นายรณรุทธิ์ ครองยุทธ ปลัดอำเภอตาลสุม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชน และราชการ ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับอำเภอ ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ ณ บ้านนามน (ถนนสายศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ 5 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองเจ้าคณะตำบลตาลสุม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลตาลสุม คณะผู้บริหาร,พนักงาน,ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุมและเทศบาลตำบลตาลสุม ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ในกิจกรรมครั้งนี้
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ