ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม และประชาชนชาวตำบลตาลสุม เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะฯ จากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาวนาราม อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม และประชาชนชาวตำบลตาลสุม นำโดย นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะฯ จากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาวนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

อำเภอตาลสุม ตำบลตาลสุม นำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุมร่วมกับชาวบ้านแก่งกบและประชาชนในพื้นที่่ ขับเคลื่อนพลัง "บวร" ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม มอบหมายให้ นางสาวลัดดา เจริญพงษ์ ปลัดอำเภอตาลสุม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชน และราชการ ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับอำเภอ ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ ณ บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองเจ้าคณะตำบลตาลสุม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,พนักงาน,ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุมและ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ในกิจกรรมครั้งนี้

อำเภอตาลสุม ตำบลตาลสุม นำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุมร่วมกับชาวบ้านดอนตะลี และประชาชนในพื้นที่่ ขับเคลื่อนพลัง "บวร" ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม มอบหมายให้ นางสาวลัดดา เจริญพงษ์ ปลัดอำเภอตาลสุม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชน และราชการ ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับอำเภอ ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ ณ บ้านดอนตะลี หมู่ที่ 6 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,พนักงาน,ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุมและ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ในกิจกรรมครั้งนี้
เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ