ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำไม้ตาย หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037333783)

วันพฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2565 16:53

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำไม้ตาย หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037333783)


ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ